Skip to main content

Rør Kompetanse AS

Vi har samarbeidet med firmaet Rør kompetanse AS i flere år.

Det er et grundig og nøyaktig firma. Alle prosjektene våre gjennomføres smidig ved å ha veldig god kommunikasjon på tvers av alle fag. Vi setter pris på både innovasjon og bred erfaring. Det gjør at vi kan tilby mange ulike løsninger til kundene våre.

Innovative og moderne systemer

Firmaet Rørkompetanse AS utfører mange ulike rørleggerarbeider, inkludert innovative og moderne systemer, som gir oss en god besparelse.

Det lønner seg å gjøre seg kjent med fornybare energikilder istedenfor elektrisk oppvarming ved høye strømpriser for tiden. Vi vil anbefale dere varmepumper og ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning som brukes stadig oftere.

Varmepumpe

En varmepumpe er både miljø- og klimavennlig. For det første fordi den er energieffektiv. Faktisk vil et varmepumpesystem redusere behovet for tilført energi med 40 til 80 prosent i forhold til et oppvarmingssystem som er basert på elektrisitet, gass, olje, bioenergi eller fjernvarme.

Det ligger i navnet at varmepumpen først og fremst brukes til oppvarming. Flere varmepumpetyper kan også brukes til å kjøle ned boliger når det er behov for det. Dermed er varmepumpen et svært fleksibelt instrument for å regulere innetemperaturen i en bolig.

Økologisk varmekilde

Varmepumpe har blant annet følgende fordeler:

  • Levetid på den type anlegg estimeres på ca. 20-25 år
  • Det er en økologisk varmekilde
  • Den er betjeningsløs
  • Den gir en billig oppvarming om vinteren, og kjøling om sommeren nesten for fri
  • Det er et mest pålitelig oppvarmingssystem

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Den vanligste ventilasjonsløsningen i boliger i Norge er balansert ventilasjon. Slike systemer filtrerer frisk uteluft, og forvarmer den ved å gjenvinne varme fra brukt luft.

Balanserte ventilasjonsanlegg skal sørge for å tilføre ulike rom i en bolig riktig mengde frisk luft, og trekke ut like mye brukt luft som den friske lufta boligen tilføres.

Close Menu